منوی رستورانت

نام غذا قیمت
پیتزا مخصوص ارگ
500 افغانی
پیتزا هواین
450 افغانی
پیتزا مارگاریتا
450 افغانی
نام غذا قیمت
کباب برگ
500 افغانی
جوجه ترش
500 افغانی
جوجه ماستی
450 افغانی
نام غذا قیمت
قابلی مولینگ
700 افغانی
قابلی ماهیچه
550 افغانی
کیچیری دم چک
500 افغانی

اوقات خوشی برای شما آرزو مندیم