منوی کافیشاپ

نام نوشیدنی قیمت
معجون مخصوص ارگ
200 افغانی
شیرموز مخصوص ارگ
200 افغانی
سان شاین
200 افغانی
نام نوشیدنی قیمت
شکلات داغ
200 افغانی
قهوه دیپلمات
200 افغانی
قهوه فدرال
200 افغانی
نام غذا قیمت
کیک شیری
100 افغانی
کیک شکلاتی
150 افغانی
کیک میوه‌ای
200 افغانی

اوقات خوشی برای شما آرزو مندیم